Sdělení výboru, úřední deska

 

 Změny ve vedení spolku

Dne 17.6.2018 se sešel výkonný výbor a kontrolní komise spolu s trenéry na společném jednání ohledně výsledku uplynulého ročníku 2017/2018 a celkové situace v klubu. Všichni se shodli na potřebě řešení a vyslechli zprávu o celé situaci. 

Zprávu o sportovní činnosti za ročník 2017/18 přednesl Petr Mára. Seznámil přítomné se situací v družstvu dospělých a dorostu. Vzhledem k nedostatku hráčů bylo třeba na zápasy doplnit mužstvo dorostenci a tomu potom odpovídaly výsledky. Dosud neřešená situace je i na funkci trenérů. Na uvedenou situaci reagovali někteří členové výboru a kontrolní komise rezignací na své funkce a zároveň navrhli i doplnění výboru. Zpráva v písemné formě nebyla předložena. Vznesené dotazy byly zodpovězeny v diskuzi. Zprávu o činnosti vzal výbor na vědomí bez připomínek. 

Výbor projednal návrh výkonného výboru spolku na zbytek období 2016-20.

Dle návrhu byl doplněn výkonný výbor spolku ve složení

1. předseda  Petr Mára, nar. 1961, bydliště Hradiště na Písku 17, Staré Hradiště

2. místopředseda Ing. Petr Blažek, nar. 1963, bydliště K Parku 453, Staré Hradiště

3. člen Martin Maxa, nar. 1967, bydliště Javorová 237, Staré Hradiště

4. člen Pavel Vrátil, nar. 1948, bydliště Staré Hradiště 149

5. člen Luboš Mádr, nar. 1960, bydliště Prodloužená 218, Pardubice - Polabiny

Předseda a místopředseda jsou oprávněni jednat jménem spolku a to každý samostatně. Výkonný výbor může v některých záležitostech pověřit jednáním jménem spolku i jiného člena výkonného výboru. Zápisem změn do spolkového rejstříku u Krajského soudu v Pardubicích byl pověřen předseda Petr Mára. Na funkci sekretáře klubu byl navržen Luboš Bašta. Ke změnám také došlo v kontrolní komisi: 

1. předseda Stanislav Novotný, nar. 1963, bydliště Staré Hradiště 124 

2. člen Miloslav Harvánek, nar. 1960, bydliště Brozany 117, Staré Hradiště 

3. člen David Cempírek, nar. 1999, bydliště Riegrova 451, Pardubice – Rosice nad Labem

 

 

Nadcházející události